Korespondencja Oddzialu Związku Żydów uczestnik...

CAHJP Code: 
HM3/1326.09
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Korespondencja Oddzialu Związku Żydów uczestników walk o Niepodległość Polski w Borysławiu z Zarządem Okręgowym we Lwowie w sprawach zorganizowania zgromadzeń i posiedzeń, weryfikacji członków, pomocy finansowej dla byłych żołnierzy żydowskich. Zawierają wykaz nazwisk członków Oddziału w Borysławiu i nowoobranego Zarządu.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
57
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.346, оп.1, д.170