Wykazy opłat, pobierących przez stowarzeszenia ...

CAHJP Code: 
HM3/1283.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Wykazy opłat, pobierących przez stowarzeszenia przemysłowe z rożnych miast w powiatach: Staromiejskim, Żydaczowskim, Żółkiewskim, Skole, Stryjskim, Tłumackim, Turczanskim, Kołomyjskim, Bohorodczanskim, Brzozowskim, Cieszanowskim, Dobromylskim, Dolińskim, Drohobyckim, Grodeckim, Horodenskim, Jaworowskim, Kałuśkim, Kosowskim, Liskiem, Uhnowskim, Nadworzanskim, Przemyskim, Rawskim, Rudzkim, Samborskim, Janowskim, Śniatyńskin, Sokalskim, Stanisławowskim.

Date of item:

from: 
1899
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.62, д.82