Rozpatrzenie protestów Jozefa Negera i towarzys...

CAHJP Code: 
HM3/1280.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Rozpatrzenie protestów Jozefa Negera i towarzystwa przeciw wyborom Rady i zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej, przeprowadzonym w Przeworsku. Zawierają nazwiska członków Zarządu gminnego.

Date of item:

from: 
1910
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15443