Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM2/9136.9
Collection name: 
Ispektorat Szkolny w Stanisławowie
Original name: 

Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały w sprawie legalizowania chederów i innch żydowskich szkół religijnych i kulturalno-oświatowych. Wykazy chederów z zaznaczeniem właścicieli w miejscowościach: Bolszowce, Bukaczowce, Knihinicze, Rohatyn, Stratyn, Żurów, Stanisławów, Tłumacz, Ottynia, Niżniów, Halicz, Jezupol, Horodenka. Statuty: Beth Sefer Iwri Tarbut - Bolszowce, Talmud Tora, Jesziwa Or Tora, kursy języka hebrajskiego przy tow. Safah Brurah" - Stanisławów, Tarbut - Ottynia, Bolszowce, Halicz, Rohatyn.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
466
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.269, оп.1, д.620