Arkusz ewidencyjny i wykaz członków zarządu sto...

CAHJP Code: 
HM2/9113.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Arkusz ewidencyjny i wykaz członków zarządu stowarzyszenia żydowskiego "Kadimah" w Tłumaczu

Date of item:

from: 
1930
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, д.1169