W sprawie powóztwa Leiba Blechera, Ryfki Rosenb...

CAHJP Code: 
HM3/1112.34
Collection name: 
Sąd obwodowy w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie powóztwa Leiba Blechera, Ryfki Rosenberg, Sary Rostocker, Bronisława Premingera, Zlaty Kerzner zam. Rostocker w Nadwórnej i Kassela Hartensteina przeciw Anny Lompas i innych właścicieli realności w Bitkowie o "oddanie posiadania części realności" w Bitkowie, kupionej przez powodów.

Date of item:

from: 
1914
Size: 
41
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.229, оп.1, д.239