Powództwo Jonasa Weicha z Kołomyji przeciwko Be...

CAHJP Code: 
HM3/1104.23
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwo Jonasa Weicha z Kołomyji przeciwko Bernardowi Baranowi, właściciela dóbr Czortowiec w sprawie spłacenia zadłużenia pieniężnego.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.31