Powództwo Belly Heuman z Kołomyji przeciwko Ber...

CAHJP Code: 
HM3/1104.21
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwo Belly Heuman z Kołomyji przeciwko Bernardowi Baranowi, właściciela dóbr Czortowiec w sprawie spłacenia zadłużenia pieniężnego.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.29