Powództwo Gedalji Bittera, właściciel tartaku p...

CAHJP Code: 
HM3/1104.16
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwo Gedalji Bittera, właściciel tartaku parowego i składu drzewa budowlanego w Kołomyji przeciwko Bernardowi Baranowi, właściciela dóbr Czortowiec w sprawie spłacenia zadłużenia pieniężnego.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.24