W sprawie opodatkowania kupca towarów błatnych ...

CAHJP Code: 
HM3/1103.11
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie opodatkowania kupca towarów błatnych Grolla Izydora w Żurawno.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.851