Protokól badania rachunkowości firmy "Przemyśl ...

CAHJP Code: 
HM3/1099.27
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

Protokól badania rachunkowości firmy "Przemyśl drzewny J. P. Glesinger", właścicieli Z. Glesinger i Ska w Broszniowie.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.393