Wykazy akuszerek w powiatach: Bohorodczany, Hor...

CAHJP Code: 
HM3/1092.07
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Wykazy akuszerek w powiatach: Bohorodczany, Horodenka, Dolina, Żydaczów, Kałusz, Kołomyja, Kosów, Nadwórna, Peczeniżyn, Rohatyn, Tłumacz, Stanisławów, Turka, Skole, Śniatyn, Stryj

Date of item:

from: 
1925
Size: 
64
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.5, д.110