Korespondencja z Starostwem w Tarnobrzegu, doty...

CAHJP Code: 
HM3/1085.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Tarnobrzegu, dotycząca rozwiązania Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Baranowie i unieważnienie wyboru Rafaela Wohla na przełożonego Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1911
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15384