- שאלוני הכשרה של חברי "המשרד הארץ-ישראלי", ל...

CAHJP Code: 
HM3/1073.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

- שאלוני הכשרה של חברי "המשרד הארץ-ישראלי", לבוב, וורשה.- כרטיסי בריאות להכשרה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, - כרטיסי רישום של חברי "יידישע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן" (ה'יאעס) מגליציה. חלק מהכרטיסים והשאלונים הם עם תצלומים בתיק נמצאים "שקלים" של הסתדרות הציונית העולמית.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
1 341
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.159