Sprawozdanie statystyczne o szkołach talmudyczn...

CAHJP Code: 
HM3/939.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdanie statystyczne o szkołach talmudycznych w Galicji, z wykazem chajderów i imion nauczycieli ich utrzymających w Starostwie Złoczówskim: Biały Kamień, Gołogóry, Ołesko, Sasów, Złoczów.

Date of item:

from: 
1911
Size: 
29
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.24, д.15670