Księga metrykalna zgonów Gminy wyznaniowej żydo...

CAHJP Code: 
HM3/914.08
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zgonów Gminy wyznaniowej żydowskiej w m.Podwołoczyska, 1909.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.266