"Arkusze ewidencyjne "towarzystwa żydowskiego"B...

CAHJP Code: 
HM2/8668.6
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Arkusze ewidencyjne "towarzystwa żydowskiego"Bikur Holim" w miejscowościach: Gwoździec, Kołomyja, Kuty, Stanisławów.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
23
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1117