W sprawie rejestracji firmy handla drzewem Abra...

CAHJP Code: 
HM3/878.39
Collection name: 
Sąd obwodowy w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie rejestracji firmy handla drzewem Abrahama Dawida Krucha w Jazłowcu.

Date of item:

from: 
1880
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.229, оп.1, д.1