Sprawozdania dot. wyborów zarządów Gmin wyznani...

CAHJP Code: 
HM2/8662.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania dot. wyborów zarządów Gmin wyznaniowych żydowskich w miescowościach: Nadwórna, Kuty, Kałusz, Kołomyja, Gwoździec. Wykaz członków Rady w Nadwornej.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
190
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2104