Materiały w sprawie dopuszczenia kandydatów rab...

CAHJP Code: 
HM2/8661.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały w sprawie dopuszczenia kandydatów rabinackich Jakóba Reissa z Rozdoła, Mosesa Schloma Schlüssela z Kosowa, Chaima Schmelko Eichensteina-Jollesa z Felsztyna, Benziona Izchaka Westreicha z Broszniowa do egzaminów z języka polskiego. Negatywy zdjęć Schlüssela, Eichensteina-Jollesa, Westricha.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
68
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2082