Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/594.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich, mm. Brody, Brzeżany, Buczaz, Biała, Chrżanów, Drohobycz, Grybów, Jarosław, Jaworow, Jodłowa, Kałusz, Krakow, Krosno, Lesko, Nadwórna, Nisko, Pilzno, Podhajce, Przemyśl, Przemyślany, Rudki, Stanisławów, Stryj, Strzyżów, Śniatyn, Tarnów, Trembowla, Zaleszczyki, Złoczów, Żółkiew, Żywiec i innych (Wykazy, Sprawozdania, relacje, statystyka).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
203
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 167