Sprawozdanie dot zjazdów w Stanisławowie Żydows...

CAHJP Code: 
HM2/8653.21
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdanie dot zjazdów w Stanisławowie Żydowskiego Towarzystwa Rolniczego. Statut Żydowskiej Rady Gospodarczej dla woj. stanisławowskigo.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
33
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1339