"Dossier monograficzne powiatu dolińskiego".

CAHJP Code: 
HM2/8653.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

"Dossier monograficzne powiatu dolińskiego".

Date of item:

from: 
1934
Size: 
60
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1054