Sprawozdania z konferencij partii "Hitachdut" w...

CAHJP Code: 
HM2/8653.6
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania z konferencij partii "Hitachdut" w miejscowościach: Bohorodczany, Lwów, Stryj, Stanisławów (brał udział D. Ben Gurion), Obertyn, Nadwórna.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
33
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1005