1.Sprawozdania i statuty dot. zgromadzeń ludowy...

CAHJP Code: 
HM2/8651.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

1.Sprawozdania i statuty dot. zgromadzeń ludowych powołanych przez komitety partii żydowskich "Poalej Sjon" i "Bund" w Stanisławowie, Tłumaczu, Kołomyji, Stryju, Bohorodczanach, Bursztynie, Horodence, Śniatyniu i Nadwórnej. 2. Sprawozdanie dot. otwarcia oddziału "Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Warszawie" w Stryju. Statut.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
96
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.404