Korespondencja ze starostwami woj. stanisławows...

CAHJP Code: 
HM2/8660.6
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami woj. stanisławowskiego dot. działalności "Bundu" w pow.: Bohorodczany, Peczeniżyn, Dolina, Kołomyja, Rohatyn, Śniatyn, Tłumacz, Kałusz, Skole, Nadwórna, Horodenka, Kosów, Stryj, Stanisławów.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
53
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.106