Sprawozdania i korespondencja dot. obsadzenia p...

CAHJP Code: 
НМ2/9509.8
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania i korespondencja dot. obsadzenia posady rabina synagogalnego we Lwowie (kandydat Józef Engel z Krakowa , urodzony w Tarnowie) i ustanowienia Leizora Leitera stałym zastępcą rabina w Zawałowie.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.878