W sprawie ustałenia wysokości obrotu i opodatko...

CAHJP Code: 
HM3/723.27
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie ustałenia wysokości obrotu i opodatkowania właściciela piekarni w Bohorodczanach Izaaka Wassera.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.588