Korespondencja ze starostwem w Brodach w sprawi...

CAHJP Code: 
HM3/597.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Brodach w sprawie zasilku dla gminy wyznaniowej Żydowskiej na odnowienie synagogi w Leszniowie.

Date of item:

from: 
1899
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 291