Informacya poufna w sprawie Kongresu Żydowskiej...

CAHJP Code: 
HM3/590.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Informacya poufna w sprawie Kongresu Żydowskiej partyi socialistycznej.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 8 1411