Akta w sprawie interpolacyi Daszyńskiego i inny...

CAHJP Code: 
HM3/589.03
Original name: 

Akta w sprawie interpolacyi Daszyńskiego i innych do Parlamentu Austryjskiego: skarga na zarząd gminy Żydowskiej w m. Nowy Sącz.Doniesenia, Zawiadomienia, Raporty.

Date of item:

from: 
1902
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 4 5854