בית המדרש

Заголовок: 
בית המדרש
Subtitle: 
מקדש לתורה ולחכמת ישראל: כולל מאמרים תלמודיים ותולדים, ארחות התלמוד ודרכן של חכמים, בינה בהלכה ובאגדה, השקפות ובקרת גם מאמרים הלכותים עפ"י דרכי ההגיון
Editor/Editors: 
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
Publisher: 
Eisig Gräber, Jaroslau
Publishing place: 
Kraków
Typography: 
Josef Fischer
Published from: 
1888
Published until: 
1888
Мова: 
Description: 

A collection of essays in Wissenschaft des Judentums. Although printed in Galicia, its editor and all its contributors were from outside Galicia, chiefly from Russia.

Remarks: 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 96 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 340—341. 

Object type: 
Periodical