Korespondencja z osobami i stowarzyszeniami żyd...

CAHJP Code: 
CD/156.03
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Tarnopoliu
Original name: 

Korespondencja z osobami i stowarzyszeniami żydowskimi w sprawie zorganizowania koncertόw, przedstawień (ze spisami aktorόw), oraz zbiόrek na cele dobroczynne (łącznie dla emigrantów do Palestyny) w Tarnopolu i innych miastach i miasteczkach wojewόdztwa (patrz arkusz 72): Buczacz, Brzeżany, Borszczόw, Brody, Busk, Biały Kamień, Budzanów, Czortków, Chorostków, Chołojów, Dunajów, Grzymałów, Gliniany, Gołogóry, Husiatyn, Jagielnica, Janów, Jazłowiec, Jezierna, Korolówka, Kopyczyńce, Koropiec, Kozowa, Kozłów, Kamionka-Strumilowa, Łopatyn, Mikulińce, Mielnica, Monasterzyska, Mikołajów, Narajów, Olesko, Potok Złoty, Podkamień, Podhajce, Podwołoczyska, Probużna, Przemyślany, Pomorzany, Radziechów, Strusów, Skała, Sokołówka, Sasów, Stojanów, Tłuste, Trembowla, Toporów, Witków Nowy, Zaleszczyki, Załoźce, Zbaraż, Zborów, Złoczów.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
136
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.3, оп.2, д.585