Sprawozdania dot. wprowadzenia poprawek z zazna...

CAHJP Code: 
НМ2/9508.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania dot. wprowadzenia poprawek z zaznaczeniem imion i nazwisk do ksiąg metrykalnych gmin żydowskich: Zbaraż, Delejów, Ujanowice, Dębica, Brody, Stanisławów, Drohobycz, Dolina, Borszczów, Bucniów, Sambór, Rudki, Zawój, Stryj, Krechowce, Dubie, Oświęcim, Chrzanów, Dzików Stary, Kolbuszowa, Przemyśl, Lwów, Kraków, Husiatyn, Dukla, Rzeszów, Mików, Sadagóra.

Date of item:

from: 
1895
Size: 
214
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.44