מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
Cassel, David Leitfaden für den Unterricht in der jüdischen Geschichte und Literatur :nebst einer kurzen Darstellung der biblischen Geschichte u 1868
צונץ, יחיאל מתתיהו עיר הצדק: תולדות רבני עיר קראקא וראשי ישיבותיה משנת ה"א ר"ס עד שנת ה"א תרט"ז, תולדות חייהם וקורות ספריהם, גם מעט מקורות עדת ישראל 1874
Baeck, Samuel Die Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur vom babylonischen Exile bis auf die Gegenwart 1878
ליפא, חיים דוד אסף המזכיר: יכלכל שמות (אדרעססען) של רבנים, מגידים, מורים בבתי ספר, שליחי צבור, מחברי ספרים, אוהבי חכמת ישראל ותומכיה, עם רשימה של 1879
Cassel, David Lehrbuch der Jüdischen Geschichte und Literatur 1879
Hecht, Emanuel und Meyer Kayserlin Handbuch der israelitischen Geschichte von der Zeit des Bibel-Abschlusses bis zur Gegenwart, 3 ganzlich umgearbeitete Auflage 1879
זילברבוש, דוד ישעיהו היהודים בגאליציאה 1880
נוסיג, אלפרד למספר בני ישראל באיירופא' (מפולנית: ה"ש) 1886
פין, שמואל כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה 1886
קסל, דוד, תרגם מגרמנית דוד רדנר קורות עם ישרון ותולדות ספרתו, מימי גלות בבל החל עד היום הזה 1886