מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
גרינברג, יהודא [מכתב על בנימין וולף אהרנקרנץ, בעקבות הופעת ספר שיריו 'שפה ישנה'] 1871
[סמולנסקין, פרץ] שפתי ישנה: כולל שירים שונים בשפת קדשנו חברתי אני בנימין וואלף עהרענקראנץ פרזעמישל, 1874 1874
צונץ, יחיאל מתתיהו עיר הצדק: תולדות רבני עיר קראקא וראשי ישיבותיה משנת ה"א ר"ס עד שנת ה"א תרט"ז, תולדות חייהם וקורות ספריהם, גם מעט מקורות עדת ישראל 1874
[סמולנסקין, פרץ] שפתי ישנה: כולל שירים שונים בשפת קדשנו חברתי אני בנימין וואלף עהרענקראנץ פרזעמישל, 1874 1874
טלר, צבי אלעזר ניב שפתיים 1875
טלר, צבי אלעזר ניב שפתיים 1875
Baeck, Samuel Die Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur vom babylonischen Exile bis auf die Gegenwart 1878
ליפא, חיים דוד אסף המזכיר: יכלכל שמות (אדרעססען) של רבנים, מגידים, מורים בבתי ספר, שליחי צבור, מחברי ספרים, אוהבי חכמת ישראל ותומכיה, עם רשימה של 1879
Cassel, David Lehrbuch der Jüdischen Geschichte und Literatur 1879
Hecht, Emanuel und Meyer Kayserlin Handbuch der israelitischen Geschichte von der Zeit des Bibel-Abschlusses bis zur Gegenwart, 3 ganzlich umgearbeitete Auflage 1879