כותר עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנתמיין בסדר יורד הופיע עד שנת
השמש הירש לייב גוטליב קולומיה 1889 1889
הזמן / רוח הזמן ראובן ברודס קרקוב 1890 1891
הצופה לבית ישראל גרשם בדר קרקוב 1890 1891
העם דוד ישעיהו זילברבוש קולומיה 1891 1892
השחר החדש משה אורנשטיין קרקוב 1893 1893
השרון גרשם בדר, מנחם מנדלס מיילס קרקוב 1893 1893
התושיה יעקב שמואל פוכס קרקוב 1894 1894
ספר אהל מועד יקותיאל אריה קמלהר קרקוב 1898 1901
האשכול יעקב שמואל פוכס, עזריאל גינציג קרקוב 1898 1913
דרכי ציון קרקוב 1898 1898