חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
40426. W sprawie o wyborach do Rady Gminy wyznaniowej ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1902 Solotvyn
40427. W sprawie o wyborach do Rady Gminy wyznaniowej ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1903 Solotvyn
40428. W sprawie o wyborach do Rady Gminy żydowskiej w... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1913 Solotvyn
40429. W sprawie o wydanie pozwolenia na utrzymanie pr... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1907 Ulanuv
40430. W sprawie o wydaniu pozwolenia na urządzenie pr... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1895 Kalush
40431. W sprawie o zwolnieniu Józefa Hamerlinga z posa... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1909 Shchurovitse
40432. W sprawie objęcia funkcji prowadzącego metryki ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1918 Solotvyn
40433. W sprawie obliczenia ludności żydowskiej, zamie... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1933 Vinniki
40434. W sprawie obniżenia wydatków w budżecie Gminy ż... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1939
40435. W sprawie obrony osob, zwiedzających cmientarz ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1938
40436. W sprawie obsadzenia posady prowadzącego metryk... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1899 Bukachivtsy
40437. W sprawie obsadzenia posady prowadzącego metryk... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1912 Skalat
40438. W sprawie obsadzenia posady prowadzącego metryk... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1915 Sanok
40439. W sprawie obsadzenia posady rabina i asesora ra... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1908 Limanova
40440. W sprawie obsadzenia posady zastępcy rabina i r... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1910 Gloguv
40441. W sprawie odmówenia Lejzerowi Eichensteinowi w ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1912 Kolomyia
40442. W sprawie odmówenia Pinkasowi Ornsteinowi w kon... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1908 Chrzanów
40443. W sprawie odrzucenia protestu Leona Friedmana z... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1913 Bohorodchany (Brotchin)
40444. W sprawie odstroczenia terminu wyborów do Rady ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1908 Nawarja
40445. W sprawie odstroczenia terminu wyborów Rady żyd... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1910 Horodenka
40446. W sprawie odzyskania długów z powiatowego komis... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1909 Brzozów
40447. W sprawie odzyskania pieniężnej należytości od ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1828 Znesene
40448. W sprawie ogłoszenia konkursu celem obsadzenia ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1912 Bzhostek
40449. W sprawie ogłoszenia konkursu na obsadzenie pos... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1907 Chrzanów
40450. W sprawie ogłoszenia konkursu na otrzymanie sty... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1908 עד 1913 Lviv