חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
40426. שירת התחייה: שאול טשרניחובסקי (תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, ג) ביבליוגרפיה 1992
40427. שירת חיבת ציון (תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, א) ביבליוגרפיה 1987
40428. שלום הכהן: למלאת מאה שנה ל'בכורי העתים' ביבליוגרפיה 1920
40429. שלושה הוראות של המלך קרל העשירי כיצד לנהוג בי... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1655
40430. שלושה כרוזים אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1931 Kolomyia
40431. שלושה מכתבים אל קרובי משפחה בארצות הברית וכן ... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1935
40432. שלושה סיומים והתחלה אחת: גליציה של שמעון רדליך ביבליוגרפיה 2006
40433. שלש ארצות בהשכלה ביבליוגרפיה 1928
40434. שלש תקופות בספרות ההשכלה העברית: שעור-הפתיחה, שקרא בי"ד למרחשוון, תרפ"ו, במכון למדעי-היהדות של האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' ד ביבליוגרפיה 1926
40435. שלשת המרכזים של הספרות העברית החדשה בפוליניה ביבליוגרפיה 1940
40436. שם ושארית: אבן בחן למצבת אבן אשר נמצאה בבית מועד לכל-חי בק"ק פרעמישלא בגליציון מראשתי גאון וחסיד מפורסם, ועל הפתוח חרות: נטמן אסרו ביבליוגרפיה 1895 Przemyśl
40437. שמואל יעקב אימבער און בער האראוויץ: אומגעקומען על קדוש השם ביבליוגרפיה 1947
40438. שני מכתבים אל הנהלת הקהילה בחודורוב מאת השלט... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1902
40439. שני עולמים ביבליוגרפיה 1908
40440. שנת תרנו-תרנז בתולדות הציוניות ביבליוגרפיה 1918
40441. שעורים בתולדות הספרות העברית החדשה, א ביבליוגרפיה 1923
40442. שער השמים הוא כאן: ירושלים לפני כיסא הכבוד בבתי כנסת ביבליוגרפיה 2007
40443. שער ט: פרשה לא נודעת בתהליכי ארגון יהדות התורה – מ'הסתדרות החרדים' בגליציה עד אגודת ישראל העולמית ביבליוגרפיה 1982
40444. שפינוזאי לא-ידוע ביבליוגרפיה 1932
40445. שקיעת האורתודוקסיה בגליציה במפנה המאה העשרים בראי העיתונים החרדיים 'מחזיקי הדת וקול מחזיקי הדת' ביבליוגרפיה 2017
40446. שרי המאה: רשֻמות וזכרונות, א-ו. ביבליוגרפיה 1942
40447. שרי התורה: מאורות מעולם הרבנות ביבליוגרפיה 1993
40448. שרייבער פון מיין דור[סופרים בני דורי], 1—3 ביבליוגרפיה 1958
40449. שתי גביות עדות בפני בית דין ביריד ברודי בעניי... אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1750
40450. שתי גליציות ביבליוגרפיה 1945