W sprawie emigracji do Argentyny - Chaim Meier ...

CAHJP Code: 
CD/375.03
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Chaim Meier Willner-Fischhof, Podwołoczyska.

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1937
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.108
Tags: 
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Mozes i Abra...

CAHJP Code: 
CD/375.02
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Mozes i Abraham Bernstein, Mogielnica, Grzymałów, m. in.zaświadczenie o przyznanie prawa ubogich małzonków Dawida i Elki Bernstein.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
41
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.51
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Cypra Perla ...

CAHJP Code: 
CD/375.01
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Cypra Perla Berger f. Kreizler, Mogielnica.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1937
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.46
Tags: 
Site collections: 

Podania Żydów z różnych miast Polski i Tarnopol...

CAHJP Code: 
CD/374.21
Original name: 

Podania Żydów z różnych miast Polski i Tarnopola o przyjęcie na różne stanowiska na cmentarzu żydowskim w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1935
Size: 
66
Language: 
Country: 
Community: 
Site collections: 

W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, ...

CAHJP Code: 
CD/374.20
Original name: 

W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, oraz budowy nowych rzeżni drobiu, mykwy i przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków.
W sprawie:
- o wynajęcie działki dla przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków;
- zażałenia w sprawie wymiaru opłaty za wykonanie ogrodzenia nadgrobków na cmentarzu zydowskim;
- o uporządkowanie starego cmentarza;
- odpis okólnika Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawie instrukcji do rozporządzenia MOS o chowaniu zmarłych i stwerdzania przyczyny zgonu;
- zaświadczenie Zarzadu gminy wyznaniowej żydowskiej w m. Tarnopol że p. Hersch Hilel, kantor Starej Synagogi, upoważniony do odprawienia modłów nad grobami zmarłych na cmentarzu żydowskim.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1937
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.20
Site collections: 

1. Ogłoszenie gminy żydowskiej w m. Trembowla o...

CAHJP Code: 
CD/374.19
Original name: 

1. Ogłoszenie gminy żydowskiej w m. Trembowla o wydzierzawienie łazni.
2. W sprawie dzialalności gospodarczo-finansowej i remontu łazni rytualnej w m. Tarnopol z załączeniem dziennika remontu i szkiców.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1937
Size: 
65
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.18
Site collections: 

 Podania o przyjęcie do przytułiska dla starców...

CAHJP Code: 
CD/374.18
Original name: 

 Podania o przyjęcie do przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol.
Wykaz chorych w szpitalu żydowskim.
Wykaz starców i kalek

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1926
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.15
Site collections: 

Korespondencja w sprawie gospodarczo-finansowej...

CAHJP Code: 
CD/374.17
Original name: 

Korespondencja w sprawie gospodarczo-finansowej szpitala żydowskiego i przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.13
Site collections: 

Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-York...

CAHJP Code: 
CD/374.16
Original name: 

Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-Yorku, który ofiarowałi pieniędzy na rzecz szpitala żydowskiego w m. Tarnopol

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1936
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.11
Site collections: 

Sprawozdanie z działalnosci i zamknięcie rachun...

CAHJP Code: 
CD/374.15
Original name: 

Sprawozdanie z działalnosci i zamknięcie rachunkowe za r.1930/31 szpitala żydowskiego i przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol, podania o przyjęcie do pracy w szpitalu i nadanie zapomogi materialnej, oraz w sprawie testamentu po Józefie Zlizowi na rzecz spadkobierców i szpitala żydowskiego.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1931
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.7
Site collections: