Old house on the former Boznicna street near the Great Synagogue

Community: 
Building type: 
Other
Description: 

 This building on the former Boznicna street near the Great Synagogue yard apparently served as a beth-midrash or a prayer house 

Researched by: 
Ilia Lurie
Reseach date: 
2013
Tags: 

Beth-midrash in the Great synagogue yard

Community: 
Building type: 
Synagogue
Researched by: 
Ilia Lurie
Reseach date: 
2013
Tags: 

Ozipoler synagogue

Community: 
Building type: 
Synagogue
Address: 
Orenshtaina 8 (former Kamionecka)
Tags: 
Date Built: 
19 c.

Synagogue

Community: 
Building type: 
Synagogue
Architectural Style: 
Condition: 

Ruined

Documentation date: 
Sunday, July 29, 2012
Tags: 
Date Built: 
18th c.

W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, ...

CAHJP Code: 
CD/374.20
Original name: 

W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, oraz budowy nowych rzeżni drobiu, mykwy i przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków.
W sprawie:
- o wynajęcie działki dla przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków;
- zażałenia w sprawie wymiaru opłaty za wykonanie ogrodzenia nadgrobków na cmentarzu zydowskim;
- o uporządkowanie starego cmentarza;
- odpis okólnika Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawie instrukcji do rozporządzenia MOS o chowaniu zmarłych i stwerdzania przyczyny zgonu;
- zaświadczenie Zarzadu gminy wyznaniowej żydowskiej w m. Tarnopol że p. Hersch Hilel, kantor Starej Synagogi, upoważniony do odprawienia modłów nad grobami zmarłych na cmentarzu żydowskim.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1937
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.20
Site collections: 

1. Ogłoszenie gminy żydowskiej w m. Trembowla o...

CAHJP Code: 
CD/374.19
Original name: 

1. Ogłoszenie gminy żydowskiej w m. Trembowla o wydzierzawienie łazni.
2. W sprawie dzialalności gospodarczo-finansowej i remontu łazni rytualnej w m. Tarnopol z załączeniem dziennika remontu i szkiców.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1937
Size: 
65
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.18
Site collections: 

Korespondencja zwierchności Izraelickiej gminy ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej w Żmigrodzie z Starostwem w sprawach: Zatwierdzenia zmian w statucie gminnym;
Dozwolenia dla Przełożeństwa na podwyszenie pobóru opłat konsumacyjnych od rzezi bydła;
Udzeilenia zapomogi z funduszów państwowych na odbudowe spalonej synagogi w Żmigrodzie, i inne.
Zawierają protokoły posiedzen Rady gminnej z wykazem członków zarządu.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1908
Size: 
61
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.564
Site collections: