דמעות לישרים : על מות ... יעקב שמואל ביק ... יהודה ליב מיזיס

Author: 
ם.ש.[אברהם נוטקיש]
Title: 
דמעות לישרים : על מות ... יעקב שמואל ביק ... יהודה ליב מיזיס
Publisher: 
S. Meyerhoffer
Publishing place: 
ז'ולקייב
Date: 
1831
Publication Language: