הר"ר יעקב ה"ר משה אייכענבוים

Author: 
פין, שמואל יוסף
Publication title: 
הר"ר יעקב ה"ר משה אייכענבוים
Source published in: 
כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה, 531—532
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1886
Publication Language: