הר"ר אברהם חיים ב"ר גדליה זלאטוב

Author: 
פין, שמואל יוסף
Publication title: 
הר"ר אברהם חיים ב"ר גדליה זלאטוב
Source published in: 
פין, שמואל יוסף, כנסת ישראל, 23.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1886
Publication Language: