לוחות זכרון: ספר כולל תולדות רבני העיר קראקא, קורות חכמיה, פרנסיה וטובי העדה, מאמצע המאה השלישית לאלף הנכחי עד ימינו אלה, בצרוף הע

Author: 
פרידברג חיים דובריש [דב]
Publication title: 
לוחות זכרון: ספר כולל תולדות רבני העיר קראקא, קורות חכמיה, פרנסיה וטובי העדה, מאמצע המאה השלישית לאלף הנכחי עד ימינו אלה, בצרוף העתקות ציוני קברותיהם, עם הערות הנוגעות לקורות היהודים במדינות פולניא ואשכנז
Publishing place: 
פרנקפורט ע"נ מיין
Date: 
1904
Publication Language: 
Remarks: 

Improved edition for the Drohobych edition of 1897.

Community: