יאסלא: פונ'ם ענטשטעהען ביזן חורבן

Author: 
אבן-חיים, משה נתן
Title: 
יאסלא: פונ'ם ענטשטעהען ביזן חורבן
Publisher: 
ארגון יוצאי יסלו בארץ ישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

מופיע בעברית בספר הזיכרון ליסלו, תל-אביב 1953.

Community: