דיוקנאות רבני עיר אחת

Author: 
לייטר, משה
Title: 
דיוקנאות רבני עיר אחת
Published in: 
הדרום, י (אלול תשי"ט), 20—55.
Publisher: 
הסתדרות הרבנים דאמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

On four rabbis who served in the city Złoczów or were from there: Yechiel Michal from Złoczów
(20-27), Joel Ashkenazi (27-37), Shalom Mordecai Shvadron (38-50), and Shraga Feivel
Rohtyn (50-54).

Community: