למספר בני ישראל באיירופא' (מפולנית: ה"ש)

Author: 
נוסיג, אלפרד
Publication title: 
למספר בני ישראל באיירופא' (מפולנית: ה"ש)
Source published in: 
האסיף(ורשה), 3 (1886), 17—48.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1886
Publication Language: 
Remarks: 

About the Jews of Galicia - mainly in the chapter 'In Austria' (27-35)