Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu spo...

CAHJP Code: 
CD/377.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu społecznego i politycznego na terenie powiatu kopyczyńskiego i m. Kopyczyńce.
Wykazy działaczy partii Sjonistyczna członków zarządów żydowskich organizacij społecznych i finansowo-gospodaczych w powiecie.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
96
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2020
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenb...

CAHJP Code: 
CD/376.15
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenbaum (żona kupca) z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- akt zejścia i poswiadczenie metrykalne śmierci;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1926
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.754
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (k...

CAHJP Code: 
CD/376.14
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (krawiec) z m-ka Chorostków.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1922
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.753
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kup...

CAHJP Code: 
CD/376.13
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kupiec) z m. Kopyczyńce.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.641
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gel...

CAHJP Code: 
CD/376.12
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gelkopf z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- inwentarz majątku;
- akt zejścia i poświadczenie metrykalne smierci (1912);
- wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1912
  -  
to: 
1922
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.640
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaje Rozie z Aschkenas...

CAHJP Code: 
CD/376.07
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaje Rozie z Aschkenasów Wallach (żona kupca) z Chorostkowa.
W sprawie oraz:
- wykaz spadkobierców;
- akt zejścia;
- poświadczenie metrykalne śmierci Chaji Rozy Wallach;
- świadectwo urodzin Anczela Wallacha;
- metryka śmierci i pogrzebu Izaka Wallacha (1924) .

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1924
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.383
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaje Sarę Weber zam. W...

CAHJP Code: 
CD/376.03
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaje Sarę Weber zam. Wohl z m. Kopyczyńce.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1923
Size: 
60
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.198
Tags: 
Site collections: 

W sprawie karnej przeciw Leiba Weisingera z m-k...

CAHJP Code: 
CD/376.02
Original name: 

W sprawie karnej przeciw Leiba Weisingera z m-ka Probużna w rozszerzeniu "falszywych i niepokojących wieści" na terenie powiatu Kopyczyńskiego.
Protokoły przesluchań świadków i oskarzonego.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1923
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.9
Site collections: 

W sprawie emigracji do Brazylji - Salomon Grüns...

CAHJP Code: 
CD/375.48
Original name: 

W sprawie emigracji do Brazylji - Salomon Grünspam z żoną Ruchlą, Mikulińce.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.639
Site collections: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Zofja Jawna,...

CAHJP Code: 
CD/375.42
Original name: 

W sprawie emigracji do Argentyny - Zofja Jawna, rolniczka, Zarudzie (pow. Tarnopol); zaświadczenie o przyznanie prawa ubogich.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.600
Site collections: