Regulamin Jana Tarnowskiego dla Żydów wojewodztwa Krakowskiego stosownie handlu...etc

Community: 
Date: 
1485
Archive: 
CAHJP, Jerusalem. File number: PL - 198
English translation: 

Not yet available

CAHJP Card: 
Regulamin Jana Tarnowskiego dla Żydów wojewodzt...