Dokumenty dot. sprawy przeciwko rabinom w Leżaj...

CAHJP Code: 
HM2/8301.9
Collection name: 
Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

Dokumenty dot. sprawy przeciwko rabinom w Leżajsku i Sędziszowie, dot. mianowania rabinów w Chorostkowie, Kałuszu, Kamionce Strumiłowej, Kołomyji, Narolu, Rohatynie, a także dot. przymusowego ściągania podatków na rzecz gminy żydowskiej w Brodach.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
53
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, д.373